Seminar 2+9

LÆR AT OPSTILLE OG ANVENDE FORANDRINGSTEORI (HELDAGSSEMINAR)

Forandringsteori, indsatsteori, programteori, theory of change – kært barn har mange navne. Trods forskellige navne står de alle for den samme tilgang, der bruges inden for såvel regionale udviklingsprojekter, udviklingsbistand, sociale udviklingsprojekter, uddannelsestiltag og beskæftigelsespolitik. Grundideen er, at enhver indsats bygger på en, oftest implicit, hypotese eller teori om, hvordan man skaber forandring. Forandringsteori handler om at formulere disse antagelser på en stringent måde og anvende den som udgangspunkt for planlægning, implementering og evaluering. Seminaret giver en basal indføring i at anvende forandringsteorier. Vi tager udgangspunkt i korte teoretiske introduktioner, men fokus er på at opbygge deltagernes kompetencer gennem casebaseret gruppearbejde med at opstille forandringsteorier.
Deltagelse i seminaret kræver ingen særlige forudsætninger.

Dette er et heldagsseminar. Ved deltagelse i dette seminar er det ikke muligt at deltage i andre seminarer om torsdagen.

Præsentation Dorte Stage

Præsentation Niels Matti Søndergaard

 

Litteraturliste

Eksempelsamling

Oplægsholdere

Runa Bjørn, udviklingskonsulent, Aarhus Kommune
Anne Mette Hansen, udviklingskonsulent, Aarhus Kommune
Dorte Stage Mølgaard, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole
Niels Matti Søndergaard, seniorprojektleder, VIVE