Paper 1C

Socio-emotionel læring i klasseværelset: Et randomiseret forsøg med brug af machine learning til at finde heterogene effekter.                            

Anne Folke Larsen, analytiker, Rockwool Fondens Interventionsenhed
 

I et stort klasserandomiseret forsøg evaluerer vi et nyudviklet materiale til at fremme elevers trivsel og diskuterer brugen af machine learningmetoder, der afdækker underliggende mønstre i data, til at pege på hvilke grupper, der har særlig gavn af indsatsen. Amerikansk forskning har påvist positive effekter af lignende socio-emotionelle læringsprogrammer, men der mangler viden om hvilke grupper de gavner mest. Anvendelsen af machine learning metoder vil bibringe netop denne viden.

PRÆSENTATION