Paper 2B

Sociale indsatser skal vidensbaseres – men hvad er viden? En case for multiple metoder og vidensforståelser

Nanna Brink Larsen, ph.d., projektleder for satspuljeprojektet Støttet Normalitet – Lovende Praksis, Spydspidsen, Københavns Kommune

 

Igennem årtier har der været stort fokus på, hvordan socialt arbejde kan vidensbaseres for at sikre kvalitet, udvikling og spredning af viden fra lovende praksisformer til andre dele af fagfeltet. Dette paper tager udgangspunkt i et casestudie af en samskabende og inddragende indsats for udsatte unge. På den baggrund sættes lys på for det første de forskelligartede former for viden, der kan være centrale for god praksis i en kompleks og omskiftelig kontekst. For det andet kvalitativt metodiske veje til at øge den overførbare viden om elementer i og resultater i lovende praksis.

PRÆSENTATION