Parallelsession 1B

Casebaseret audit: Evaluators rolle i en involverende analyseproces (E)

Mette Gubi Axelsen, konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland
Marianne S. Balleby, konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland 

 

Casebaseret audit er en metode til evaluering og udvikling. Metoden består af forholdsvist veldefinerede elementer, men evaluators rolle indebærer alligevel overvejelser og dilemmaer i hvert enkelt auditforløb, f.eks.: Audit kan bruges både til kontrol og til udvikling, og der vil oftest skulle skabes en balance mellem disse mål. Metoden indebærer ikke krav om, at paneldeltagerne opnår konsensus i analysen, hvilket kan skabe dilemmaer i afrapporteringen af anbefalinger. Evaluator faciliterer auditprocessen som en ligeværdig proces sammen med rekvirenten og videnspersoner på feltet, men spiller samtidig en styrende rolle i processen. Vi vil præsentere metoden kort, og derefter lægge op til drøftelse af en række dilemmaer, som evaluatorpositionen i audit indebærer.

PRÆSENTATION