Parallelsession 2C

Når vi ikke kan måle virkning (E)

Tobias Bühring, senioranalytiker, Oxford Research
Martin Bæksgaard Jakobsen, chefanalytiker, Oxford Research

 

Som evaluator støder man af og til på indsatser, hvor man har et rigtigt godt kvalitativt belæg for at indsatsen virker, men samtidig ikke har værktøjer til at dokumentere virkningen. Man kan derfor ende med af den ene eller anden grund ikke at kunne måle den virkning, som det kvalitative datagrundlag peger på. Problemstillingen er ikke ny, men det gør den ikke lettere.

På workshoppen vil vi ridse problemstillingen op gennem teori og konkrete praktiske eksempler fra vores eget arbejde.  Vi præsenterer jer for en evaluering udført for Bikubenfonden af et aktiveringstilbud for udsatte unge i København. På baggrund af evalueringen vil vi drøfte de udfordringer, vi som henholdsvis evaluator og opdragsgiver mødte.

PRÆSENTATION