Parallelsession 2D

Metodemodning i praksis – uddrag af frugtavlerens håndbog (Ø)

Mikkel Møldrup-Lakjer, cand. mag og master i evaluering, Socialstyrelsen
Louise Glerup Aner, specialkonsulent, Socialstyrelsen

 

I Socialstyrelsens drejebog for udvikling af sociale indsatser er beskrevet, hvilken viden evaluering skal give i hver fase af udviklingen. Erfaringerne viser imidlertid, at en række forhold har betydning for modningen af en indsats: Er indsatsen en borgerrettet metode eller en organisatorisk samarbejdsmodel? Skal der ske tilpasning af en eksisterende metode eller nyudvikling? Sker modningen i én eller i flere kontekster på samme tid?

Samtidig skal der findes den rette balance mellem præcise anvisninger og rum for lokal tilpasning når indsatsen beskrives ved standarder eller principper.

I sessionen præsenteres modeller og gode råd for metodemodning på baggrund af Socialstyrelsens erfaringer. Herefter vil deltagerne arbejde med dilemmaer og muligheder i modning af sociale indsatser.

PRÆSENTATION