Parallelsession 2B

Når evaluator understøtter kvalitetsudvikling af praksis: Hvordan? Og hvad betyder det for evaluatorrollen? (D)

Malthe Pihl, manager, Rambøll Management Consulting
Carsten Strømbæk Pedersen, kontorchef, Socialstyrelsen

 

Blandt bestillere af evalueringer er der fokus på, at evalueringer både skal vurdere kvaliteten af indsatser og kvalificere og udvikle kvaliteten og praksis gennem systematisk og datainformeret refleksion hos fagprofessionelle. Evaluator har forskellige roller og opgaver i evalueringsopgaver, som har til formål henholdsvis at udvikle og vurdere kvalitet. Oplægget sætter særligt fokus på evaluators rolle, når evaluering har til formål at kvalitetsudvikle praksis. I oplægget drøftes de særlige forventninger og krav, der er til evaluators kompetencer og kvalifikationer og deltagerne præsenteres for konkrete redskaber til at understøtte en løbende kvalitetsudvikling af praksis gennem evaluering af datainformeret praksis. Oplægget bygger på konkrete eksempler fra sundheds- og socialområdet.

PRÆSENTATION