Parallelsession 2A

Mikro-projektmodellen: Hvordan stimuleres udvikling og evaluativ tænkning i en presset hverdag? (Ø)

Eva Juul Toldam, udviklingskonsulent, CFD Rådgivning

 

Hvordan kan man stimulere evaluativ tænkning i den socialfaglige praksis, når effektiviseringer, GDPR og dokumentationskrav presser medarbejderne? I CFD Rådgivning har vi hentet inspiration fra PDSA-cyklussen og arbejder med udvikling ned i en skala, der ikke belaster drift og økonomi. Dvs. at 2-3 medarbejdere arbejder med et projekt i få uger. Mikro-projekter er vores bud på at opdyrke en evaluativ praksis, der giver vidensinformerede beslutninger. Evaluators rolle i mikro-projektet er ikke at vurdere værdien i de enkelte mikro-projekter, men at indtage en position som forandringsagent og facilitere produktionen af ny viden om praksis. CFD Rådgivning leverer socialfaglig rådgivning til mennesker, der er døve eller døvblinde, men mikro-projektmodellen kan anvendes indenfor alle sektorer.

PRÆSENTATION