Paper 2A

Vidensevaluering af virksomhedsefterretning: To tilgange.

Kitt Plinia Nielsen, ph.d.studerende, Department of Political Science, Københavns Universitet

 

Efterretning er “det nye sort” indenfor virksomhedssikkerhed. For at kunne holde trit i en stadig mere kompleks virkelighed går sikkerhedsafdelingerne i de helt store multinationale virksomheder nu bort fra kun at fokusere på “hegn og vagter” til også at producere sikkerhedsanalyser. Ved at analysere det politiske miljø på forskellige markeder og kalde analyserne virksomhedsefterretning, kan sikkerhedschefen bringe sig selv i spil som strategisk partner på ledelsesgangen. Spørgsmålet er bare: Hvor gode er efterretningsprodukterne og -processerne egentligt? Dette paper opridser to tilgange til at evaluere efterretning som viden.