Parallelsession 1D

De vigtige evalueringer, som ingen bestiller (D)

Stefan Brendstrup, partner og chefkonsulent, Pluss Leadership

 

Effekter af offentlige indsatser skabes næsten altid i et komplekst samspil mellem forskellige interventioner og påvirkninger af målgruppen. Men evalueringer af indsatserne igangsættes typisk af de enkelte bidragsydende organisationer, hvis fokus oftest er på lige netop de effekter, som deres indsats har skabt. Ofte udfoldes der derfor store bestræbelser på at isolere effekten af en indsats ved hjælp af kontrolgrupper o.lign. Der mangler en systemposition. Når ingen enkeltaktør påtager sig ”system-perspektivet”, får vi kun partielle evalueringer. Ingen har ansvar for det samlede system og ønsker dets funktion og effektskabelse evalueret, selvom alle erkender, at der kunne ligge relevante indsigter og muligheder for justeringer af både de enkelte indsatser og hele systemer gemt heri.

PRÆSENTATION