Parallelsession 1E

Komplekse evalueringer i en lunefuld og omskiftelig tid (A)

Mads Teisen, ekstern lektor v. Københavns Universitet, chefkonsulent, Region Hovedstaden
Henriette Holscher, ledelses- og organisationskonsulent, Region Hovedstaden

 

Parallelsessionen tager udgangspunkt i evalueringen af Region Hovedstadens lederudviklingsprogram, og de skiftende mål og ønsker, der har været til evalueringen.

Udgangspunktet for oplægget er den påstand, at store og højt profilerede projekter ofte omgærdes med så mange forventninger, delmål og interessenter, at en entydig evaluering ud fra en nogenlunde entydig forandringsstrategi er illusorisk.  Samtidig er det påstanden, at mål forskyder sig over tid – så de mulige klare effektmål ikke er stabile, og at et klart evalueringsspørgsmål derfor ikke kan gives. Projekterne udvikler sig løbende, så det, der er omfattet af projektet (og dermed også evalueringen) er en dynamisk størrelse. Endelig er det påstanden, at interessenterne, og deres rolle, skifter over tid, efterhånden som projektet udvikler sig.

Det er vores forventning, at det projekt, vi beskriver evalueringsgrundlaget for her, langt fra er enestående, og vi tror, at mange medlemmer af DES vil nikke genkendende til udfordringerne. Vi håber på parallelsessionen at få en fælles diskussion af, hvordan vi som evaluatorer går til denne type projekter, så vi kan lære af hinanden og tage ny inspiration med hjem.

PRÆSENTATION