Parallelsession 1A

Den agile evaluators glæder og forbandelser (E)

Kamilla Damgaard, specialkonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Pernille Askgaard Worsøe, chefkonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

 

I Teknik-og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune står vi overfor store forandringer – præcis som andre organisationer. Vi oplever, at vi som evaluatorer i vid udstrækning skal være drevet af en agilitet og særlig evne til undervejs i evalueringen at justere kurs, hvis de organisatoriske eller politiske vinde blæser i en ny retning.

Det lyder meget godt- at være agil, men evigt agil? Kan man det og hvad stiller det af krav til evaluatorrollen?

Hvordan undgår vi at sælge ud af metoder og faglighed, når vi justerer kurs? Hvordan sikrer vi spredning af data, mens de stadig har aktualitetsværdi? Hvordan etablerer og understøtter vi et frugtbart samarbejde med vores partnere?

I oplægget præsenteres en række eksempler på både, når det går godt, men også når det ikke er tilfældet!

PRÆSENTATION